MENU

Bóng đèn led

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Bóng đèn led. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Bóng đèn Led Rạng Đông 3W (LED A50N 3W) Rạng Đông chiếc 31.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 1W (LED A50N 1W) Rạng Đông chiếc 20.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 2W (LED A50N 2W) Rạng Đông chiếc 26.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 5W (LED A60 5W) Rạng Đông chiếc 39.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 7W (LED A60 7W) Rạng Đông chiếc 60.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 9W (LED A60 9W) Rạng Đông chiếc 70.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 3W (LED PAR 20N/3W) Rạng Đông chiếc 31.000 VND
Bóng đèn Led Rạng Đông 5W (LED PAR 30N/5W) Rạng Đông chiếc 42.000 VND
Đèn Led tube 0,6m – 10W Rạng Đông ( Led Tube 60/10W) Rạng Đông chiếc 100.000 VND
Đèn Led tube 1,2m – 18W Rạng Đông ( Led Tube 120/18W) Rạng Đông chiếc 135.000 VND
Bóng chén led philip 6,5 W – Master led MR16 dimamable ( MR16 24/36D) Philips chiếc Liên hệ
Bóng chén led philip 7W – Master led MR16 dimamable ( MR16 24/36D) Philips chiếc Liên hệ
Bóng chén led philips 2,6 W – Essential LedSpot MR16 24D 2,6 W Philips chiếc Liên hệ
Bóng chén led philips 4,2 W – Essential LedSpot MR16 24D 4,2 W Philips chiếc Liên hệ
Bóng chén led philips 5 W – Essential LedSpot MR16 24D 5 W Philips chiếc Liên hệ
Bóng led tròn Philips 4W – Ledbulb 4-40W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 53.000 VND
Bóng led tròn Philips 7W – Ledbulb 7-60W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 83.000 VND
Bóng led tròn Philips 9W – Ledbulb 9-70W E27 6500K 230V A55 Philips chiếc 99.000 VND
Bóng led tròn Philips 12,5W – Ledbulb 12,5 – 85W E27 6500K 230V A67 Philips chiếc Liên hệ
Bóng led tròn Philips 14W – Ledbulb 14 – 100W E27 6500K 230V A67 Philips chiếc Liên hệ
Bóng túyp led Philips 0,6m 10W – Essential Ledtube 10W Philips chiếc Liên hệ
Bóng túyp led Philips 1m2 20W – Essential Ledtube 20W Philips chiếc Liên hệ
Bóng led tròn Philips 3W – Ledbulb 3W – 25W E27 6500K 230V Philips chiếc 49.000 VND
Bóng túyp led Philips 0,6m – 8W Philips chiếc 109.000 VND
Bóng túyp led Philips 1m2 16W Philips chiếc 144.000 VND
Bóng đèn Led Comet 3W (C613-3D) Comet chiếc 50.000 VND
Bóng đèn Led Comet 3W (C613-3W) Comet chiếc 50.000 VND
Bóng đèn Led Comet 3W (CB11-3D) Comet chiếc 40.000 VND
Bóng đèn Led Comet 3W (CB11-3W) Comet chiếc 40.000 VND
Bóng đèn Led Comet 5W (CB11-5D) Comet chiếc 50.000 VND
Bóng đèn Led Comet 5W (CB11-5W) Comet chiếc 50.000 VND
Bóng đèn Led Comet 7W (CB11-7D) Comet chiếc 70.000 VND
Bóng đèn Led Comet 7W (CB11-7W) Comet chiếc 70.000 VND
Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9D) Comet chiếc 90.000 VND
Bóng đèn Led Comet 9W (CB11-9W) Comet chiếc 90.000 VND
Bóng đèn Led Comet 3W (CB11A-3D) Comet chiếc 45.000 VND
Bóng đèn Led Comet 3W (CB11A-3W) Comet chiếc 45.000 VND
Bóng đèn Led Comet 5W (CB11A-5D) Comet chiếc 55.000 VND
Bóng đèn Led Comet 5W (CB11A-5W) Comet chiếc 55.000 VND
Bóng đèn Led Comet 7W (CB11A-7D) Comet chiếc 75.000 VND
Bóng đèn Led Comet 7W (CB11A-7W) Comet chiếc 75.000 VND
Bóng đèn Led Comet 9W (CB11A-9D) Comet chiếc 85.000 VND
Bóng đèn Led Comet 9W (CB11A-9W) Comet chiếc 85.000 VND
Bóng đèn Led Comet 20W (CB11H-20D) Comet chiếc 209.000 VND
Bóng đèn Led Comet 20W (CB11H-20W) Comet chiếc 209.000 VND
Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30D) Comet chiếc 235.000 VND
Bóng đèn Led Comet 30W (CB11H-30W) Comet chiếc 235.000 VND

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299