MENU

Bóng đèn

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Bóng đèn. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Bóng huỳnh quang 1m2-36W-T8 Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng huỳnh quang 0,6m – 18W – T8 Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy 5W – CFL 2UT3 5W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact Rạng Đông 11W – CFL 2UT3 5W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy 11W – CFL 3UT3 11W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy Rạng Đông 14W – CFL 3UT3 14W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy Rạng Đông 15W – CFL 3UT3 15W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy Rạng Đông 20W – CFL 3UT3 20W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy Rạng Đông 20W – CFL 3UT4 20W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact galaxy Rạng Đông 15W – CFL 3UT4 15W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact công suất cao CFL 4UT5 40W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact công suất cao CSC 4U/5 50W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact công suất cao CFH-H 4U/65W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact công suất cao CFH-H 5U/80W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact công suất cao CFH-H 5U/100W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact xoắn Rạng Đông 7W – CFL ST3 7W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact xoắn Rạng Đông 11W – CFL ST3 11W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact xoắn Rạng Đông 15W – CFL ST4 15W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact xoắn Rạng Đông 14W – CFL ST3 14W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng Compact xoắn Rạng Đông 20W – CFL ST4 20W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 23 W – CFH-X 23W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 25W – CFL HST4 25W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 30W – CFL HST4 30W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 40W – CFL HST5 40W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 50W – CFL HST5 50W Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 65W – CFH-X/65W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 75W – HST5 75W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 85W – HST5 85W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Bóng compact xoắn công suất cao 105W – HST5 105W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
Compact Điện Quang 4U 45W E27 Điện Quang chiếc Liên hệ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299