MENU

Cáp trần

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Cáp trần. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Cáp trần

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Cáp đồng C 0.75 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 1 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 1.25 CADISUN chiếc Liên hệ
Cáp đồng C 1.5 CADISUN chiếc Liên hệ
Cáp đồng C 2 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 2.5 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 3 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 3.5 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 4 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 5 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 5.5 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 6 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 7 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng C 8 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 10 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 11 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 14 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 16 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 22 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 25 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 30 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 35 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 38 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 50 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 60 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 70 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 75 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 80 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 95 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 100 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 120 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 125 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 150 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 185 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 200 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 240 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 250 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 300 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 400 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 500 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 630 CADISUN kg Liên hệ
Cáp đồng CF 800 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 10 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 11 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 14 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 16 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 22 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 25 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 30 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 35 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 38 CADISUN chiếc Liên hệ
Cáp nhôm A 50 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 50 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 60 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 70 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 70 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 75 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 80 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 95 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 95 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 100 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 120 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 125 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 150 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 185 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 240 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 300 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 400 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 400 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 500 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 560 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 630 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm A 800 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 10/1.8 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 16/2.7 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 25/4.2 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 35/6.2 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 50/8.0 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 70/11 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 70/72 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 95/16 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 95/141 CADISUN kg Liên hệ
Cáp nhôm lõi thép As 120/19 CADISUN kg Liên hệ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299