MENU

Dây cáp điện CADIVI

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Dây cáp điện CADIVI. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Dây cáp điện CADIVI

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×1.5 CADIVI mét dài 3.176 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×2.5 CADIVI mét dài 5.174 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×4 CADIVI mét dài 7.717 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×6 CADIVI mét dài 11.264 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×10 CADIVI mét dài 18.832 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×16 CADIVI mét dài 29.216 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×25 CADIVI mét dài 45.936 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×35 CADIVI mét dài 63.272 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×50 CADIVI mét dài 88.352 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×70 CADIVI mét dài 123.552 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×95 CADIVI mét dài 170.632 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×120 CADIVI mét dài 217.008 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×150 CADIVI mét dài 277.904 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×185 CADIVI mét dài 333.256 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×240 CADIVI mét dài 437.712 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×300 CADIVI mét dài 548.240 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×400 CADIVI mét dài 723.712 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×500 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×560 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×600 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×630 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×800 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp đơn CV 1×1000 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×1,5 CADIVI mét dài 4.611 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×2,5 CADIVI mét dài 6.547 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 6 CADIVI mét dài 13.464 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×10 CADIVI mét dài 20.856 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×16 CADIVI mét dài 31.592 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×25 CADIVI mét dài 48.576 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 35 CADIVI mét dài 66.000 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 50 CADIVI mét dài 91.168 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 70 CADIVI mét dài 126.808 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 95 CADIVI mét dài 174.504 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×120 CADIVI mét dài 220.528 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×150 CADIVI mét dài 281.776 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×185 CADIVI mét dài 337.568 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 1×240 CADIVI mét dài 442.288 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 300 CADIVI mét dài 553.344 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 500 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 630 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 800 CADIVI mét dài Liên hệ
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×1,5 CADIVI mét dài 11.677 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×2,5 CADIVI mét dài 16.262 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×4 CADIVI mét dài 23.848 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×6 CADIVI mét dài 31.944 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×10 CADIVI mét dài 48.400 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×16 CADIVI mét dài 73.392 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×25 CADIVI mét dài 107.888 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×35 CADIVI mét dài 143.616 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×50 CADIVI mét dài 195.712 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×70 CADIVI mét dài 269.368 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×95 CADIVI mét dài 367.928 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×120 CADIVI mét dài 465.432 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×150 CADIVI mét dài 593.296 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×185 CADIVI mét dài 709.896 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×240 CADIVI mét dài 928.048 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×300 CADIVI mét dài 1.161.072 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 2×400 CADIVI mét dài 1.529.000 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×1,5 CADIVI mét dài 14.916 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×2,5 CADIVI mét dài 20.944 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×4 CADIVI mét dài 31.152 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×6 CADIVI mét dài 42.592 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×10 CADIVI mét dài 66.000 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×16 CADIVI mét dài 101.376 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×25 CADIVI mét dài 152.680 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×35 CADIVI mét dài 204.952 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×50 CADIVI mét dài 281.952 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×70 CADIVI mét dài 389.400 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×95 CADIVI mét dài 536.536 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×120 CADIVI mét dài 676.808 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×150 CADIVI mét dài 865.304 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×185 CADIVI mét dài 1.035.496 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×240 CADIVI mét dài 1.357.664 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×300 CADIVI mét dài 1.696.552 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 3×400 CADIVI mét dài 2.235.640 VND
Dây cáp Cadivi, Cáp treo CXV 4×1,5 CADIVI mét dài 18.744 VND

Dây điện CADIVI

3.410 
Liên hệ
0985.762.299