MENU

Dây cáp điện GOLDCUP

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Dây cáp điện GOLDCUP. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Dây cáp điện GOLDCUP:

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×10 Gold cup mét dài 16.314 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×16 Gold cup mét dài 24.816 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×25 Gold cup mét dài 38.810 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×35 Gold cup mét dài 52.719 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×50 Gold cup mét dài 72.441 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×70 Gold cup mét dài 100.136 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×95 Gold cup mét dài 137.155 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×120 Gold cup mét dài 174.006 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×150 Gold cup mét dài 212.720 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×185 Gold cup mét dài 264.105 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×240 Gold cup mét dài 345.694 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×300 Gold cup mét dài 429.702 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×400 Gold cup mét dài 559.194 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 1×500 Gold cup mét dài 711.619 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×4 Gold cup mét dài 15.757 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×6 Gold cup mét dài 22.403 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×10 Gold cup mét dài 35.548 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×16 Gold cup mét dài 53.984 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×25 Gold cup mét dài 83.062 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×35 Gold cup mét dài 112.198 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 2×50 Gold cup mét dài 152.040 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×4+2,5 Gold cup mét dài 28.472 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×6+4 Gold cup mét dài 39.769 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×10+6 Gold cup mét dài 61.535 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×16+10 Gold cup mét dài 94.963 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×25+16 Gold cup mét dài 142.471 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×35+16 Gold cup mét dài 180.870 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×50+25 Gold cup mét dài 250.939 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×70+35 Gold cup mét dài 352.570 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×95+50 Gold cup mét dài 486.274 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×120+70 Gold cup mét dài 629.893 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×150+95 Gold cup mét dài 781.960 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×185+120 Gold cup mét dài 975.151 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×240+150 Gold cup mét dài 1.265.820 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 3×300+185 Gold cup mét dài 1.574.260 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×1,5 Gold cup mét dài 14.190 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×2,5 Gold cup mét dài 20.751 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×4 Gold cup mét dài 30.484 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×6 Gold cup mét dài 42.860 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×10 Gold cup mét dài 68.233 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×16 Gold cup mét dài 100.954 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×25 Gold cup mét dài 158.154 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×35 Gold cup mét dài 213.483 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×50 Gold cup mét dài 288.699 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×70 Gold cup mét dài 405.031 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×95 Gold cup mét dài 557.662 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×120 Gold cup mét dài 709.014 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×150 Gold cup mét dài 859.529 VND
Dây cáp Goldcup, Cáp treo CEV 4×185 Gold cup mét dài 1.070.134 VND

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299