MENU

Dây cáp điện LS Vina

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Dây cáp điện LS Vina. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Dây cáp điện LS Vina:

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Dây cáp 1 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 2 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 3 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 4 lõi PVC 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 1 lõi cách XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 2 lõi cách XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 3 lõi cách XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 4 lõi cách XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Dây cáp 3 lõi +1 cách XLPE 0,6/1KV LS vina LS Vina chiếc Liên hệ
Cáp trung thế 1 lõi cấp áp 6/10(12)KV LS Vina LS Vina chiếc Liên hệ
Cáp trung thế 3 lõi cấp áp 6/10(12)KV LS Vina LS Vina chiếc Liên hệ
Cáp trung thế 3 lõi cấp áp 3/6(7,2)KV LS Vina LS Vina mét dài Liên hệ
Cáp trung thế 1 lõi cấp áp 3/6(7,2)KV LS Vina LS Vina mét dài Liên hệ
cáp trung thế LS Vina 1 lõi 12.7 / 22 (24) KV LS Vina mét dài Liên hệ
cáp trung thế LS Vina 3 lõi 12.7 / 22 (24) KV LS Vina mét dài Liên hệ
Cáp trung thế LS Vina 1 lõi cấp áp 20/35 KV LS Vina chiếc Liên hệ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299