MENU

Dây điện GOLDCUP

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Dây điện GOLDCUP. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Dây điện GOLDCUP:

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×0.5 Gold cup mét dài 2.395 VND
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×0.75 Gold cup mét dài 3.210 VND
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×1.0 Gold cup mét dài 4.076 VND
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×1.5 Gold cup mét dài 5.723 VND
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×2.5 Gold cup mét dài 8.783 VND
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×4.0 Gold cup mét dài 13.743 VND
Dây Goldcup, dây đôi mềm dẹt CVV 2×6.0 Gold cup mét dài 19.672 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×0.5 Gold cup mét dài 3.046 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×0.75 Gold cup mét dài 3.956 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×1 Gold cup mét dài 5.012 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×1.5 Gold cup mét dài 6.796 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 2 ruột CVVV 2×2.5 Gold cup mét dài 10.390 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×0.5 Gold cup mét dài 1.008 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×0.75 Gold cup mét dài 1.352 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×1.0 Gold cup mét dài 1.736 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×1.5 Gold cup mét dài 2.481 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×2.0 Gold cup mét dài Liên hệ
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×2.5 Gold cup mét dài 3.987 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×3.0 Gold cup mét dài Liên hệ
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×4.0 Gold cup mét dài 6.256 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×6.0 Gold cup mét dài 9.276 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×10 Gold cup mét dài 16.014 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×16 Gold cup mét dài 24.663 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×25 Gold cup mét dài 37.945 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×35 Gold cup mét dài 52.476 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×50 Gold cup mét dài 75.736 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×70 Gold cup mét dài 106.959 VND
Dây Goldcup, dây đơn mềm CV 1×95 Gold cup mét dài 142.849 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×0.75 Gold cup mét dài 5.365 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×1.5 Gold cup mét dài 9.401 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×2.5 Gold cup mét dài 14.229 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×4.0 Gold cup mét dài 21.438 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 3 ruột CVV 3×6.0 Gold cup mét dài 31.185 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4×1.5 Gold cup mét dài 11.976 VND
Dây Goldcup, dây tròn đặc 4 ruột CVV 4×2.5 Gold cup mét dài 18.366 VND

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299