MENU

Dây điện TRẦN PHÚ

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Dây điện TRẦN PHÚ. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Dây điện TRẦN PHÚ:

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×0.5 Trần Phú mét dài 2.939 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×0.7 Trần Phú mét dài 3.775 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×0.75 Trần Phú mét dài 3.968 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×1.0 Trần Phú mét dài 5.332 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×1.5 Trần Phú mét dài 7.312 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×2.5 Trần Phú mét dài 11.976 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×4.0 Trần Phú mét dài 18.471 VND
Dây Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2×6.0 Trần Phú mét dài 27.420 VND
Dây Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1×1.0 1/1.15 Trần Phú mét dài 2.112 VND
Dây Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1×1.5 1//1.4 Trần Phú mét dài 3.247 VND
Dây Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1×2.5 1/1.8 Trần Phú mét dài 5.086 VND
Dây Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1×4.0 1/2.25 Trần Phú mét dài 7.902 VND
Dây Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1×6.0 1/2.75 Trần Phú mét dài 11.660 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×0.7 Trần Phú mét dài 4.646 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×0.75 Trần Phú mét dài 4.866 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×1.0 Trần Phú mét dài 6.600 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×1.5 Trần Phú mét dài 8.668 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2×2.5 Trần Phú mét dài 14.256 VND
Dây Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1×1.0 Trần Phú mét dài 2.244 VND
Dây Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1×1.5 Trần Phú mét dài 3.493 VND
Dây Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1×2.5 Trần Phú mét dài 5.438 VND
Dây Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1×4.0 Trần Phú mét dài 8.518 VND
Dây Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1×6.0 Trần Phú mét dài 12.364 VND
Dây Trần Phú, dây đơn mềm VCm 1×10 Trần Phú mét dài 22.193 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×0.3 Trần Phú mét dài 1.742 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×0.5 Trần Phú mét dài 2.886 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×0.7 Trần Phú mét dài 3.423 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×0.75 Trần Phú mét dài 3.616 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×1.0 Trần Phú mét dài 5.500 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×1.5 Trần Phú mét dài 8.025 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×2.5 Trần Phú mét dài 12.126 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×4.0 Trần Phú mét dài 18.506 VND
Dây Trần Phú, dây súp dính VCm 2×6.0 Trần Phú mét dài 26.646 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×0.5 Trần Phú mét dài 5.174 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×0.7 Trần Phú mét dài 5.957 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×0.75 Trần Phú mét dài 6.309 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×1.0 Trần Phú mét dài 8.307 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×1.5 Trần Phú mét dài 12.443 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3×2.5 Trần Phú mét dài 19.448 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4×1.5 Trần Phú mét dài 15.716 VND
Dây Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4×2.5 Trần Phú mét dài 24.076 VND

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299