MENU

Đèn Huỳnh Quang

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Đèn Huỳnh Quang. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 3×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 3×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có phản quang chia sáng 2×36/40W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có phản quang tỏa rộng, giăng chống bụi 2×18/20W (LPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có lá ngang tán xạ 2×36/40W (HPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 2×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 1×36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 2×18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có đui chống rung, chống bụi 1×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
2×18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn kiểu Batten 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 18/20W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng tròn 36/40W (HPF-Có tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng Elip 18/20W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
Bộ đèn có chụp nhựa dạng Elip 36/40W (LPF-Ko tụ bù) Sino-Vanlock chiếc Liên hệ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299