MENU

Đèn Led

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Đèn Led. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
LED downlight Rạng Đông 5W – D90 (D AT03L 90/5W) Rạng Đông chiếc 66.000 VND
LED downlight Rạng Đông 5W – D110 (D AT03L 110/5W) Rạng Đông chiếc 70.000 VND
LED downlight Rạng Đông 7W – D110 (D AT03L 110/7W) Rạng Đông chiếc 85.000 VND
LED downlight Rạng Đông 3W – D90 (D AT03L 90/3W) Rạng Đông chiếc 59.000 VND
LED downlight Rạng Đông 3W – D76 (D AT03L 76/3W) Rạng Đông chiếc 55.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CD116-6D) Comet chiếc 160.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CD116-6W) Comet chiếc 160.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CD116-12D) Comet chiếc 260.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CD116-12W) Comet chiếc 260.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 16W (CD116-16D) Comet chiếc 370.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 16W (CD116-16W) Comet chiếc 370.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP117-9D) Comet chiếc 370.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP117-9W) Comet chiếc 370.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 14W (CP117-14D) Comet chiếc 530.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 14W (CP117-14W) Comet chiếc 530.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP111-3D) Comet chiếc 95.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP111-3W) Comet chiếc 95.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111-4D) Comet chiếc 140.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111-4W) Comet chiếc 140.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111-6D) Comet chiếc 170.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111-6W) Comet chiếc 170.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111-9D) Comet chiếc 250.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111-9W) Comet chiếc 250.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111-12D) Comet chiếc 270.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111-12W)   chiếc 270.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111-15D)   chiếc 320.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111-15W) Comet chiếc 320.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111-18D) Comet chiếc 460.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111-18W) Comet chiếc 460.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP111-22D) Comet chiếc 560.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP111-22W) Comet chiếc 560.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111S-4D) Comet chiếc 85.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP111S-4W) Comet chiếc 85.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111S-6D) Comet chiếc 115.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP111S-6W) Comet chiếc 115.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111S-9D) Comet chiếc 155.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP111S-9W) Comet chiếc 155.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111S-12D) Comet chiếc 185.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP111S-12W) Comet chiếc 185.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111S-15D) Comet chiếc 225.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP111S-15W) Comet chiếc 225.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111S-18D) Comet chiếc 275.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP111S-18W)   chiếc 275.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP211-3D) Comet chiếc 95.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 3W (CP211-3W) Comet chiếc 95.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211-4D) Comet chiếc 140.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211-4W) Comet chiếc 140.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211-6D) Comet chiếc 150.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211-6W) Comet chiếc 150.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211-9D) Comet chiếc 210.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211-9W) Comet chiếc 210.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211-12D) Comet chiếc 290.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211-12W) Comet chiếc 290.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211-15D) Comet chiếc 360.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211-15W) Comet chiếc 360.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211-18D) Comet chiếc 450.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211-18W) Comet chiếc 450.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP211-22D) Comet chiếc 560.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 22W (CP211-22W) Comet chiếc 560.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211S-4D) Comet chiếc 85.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 4W (CP211S-4W) Comet chiếc 85.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211S-6D) Comet chiếc 115.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 6W (CP211S-6W) Comet chiếc 115.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211S-9D) Comet chiếc 155.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 9W (CP211S-9W) Comet chiếc 155.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211S-12D) Comet chiếc 185.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 12W (CP211S-12W) Comet chiếc 185.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211S-15D) Comet chiếc 225.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 15W (CP211S-15W) Comet chiếc 225.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211S-18D) Comet chiếc 275.000 VND
LED downlight Siêu Mỏng Comet 18W (CP211S-18W) Comet chiếc 275.000 VND
LED downlight âm trần 3W (CD111-3D) Comet chiếc 150.000 VND
LED downlight âm trần 3W (CD111-3W) Comet chiếc 150.000 VND
LED downlight âm trần 5W (CD111-5D) Comet chiếc 260.000 VND
LED downlight âm trần 5W (CD111-5W) Comet chiếc 260.000 VND
LED downlight âm trần 7W (CD111-7D) Comet chiếc 290.000 VND
LED downlight âm trần 7W (CD111-7W) Comet chiếc 290.000 VND
LED downlight âm trần 9W (CD111-9D) Comet chiếc 430.000 VND
LED downlight âm trần 9W (CD111-9W) Comet chiếc 430.000 VND
LED downlight âm trần 12W (CD111-12D) Comet chiếc 450.000 VND
LED downlight âm trần 12W (CD111-12W) Comet chiếc 450.000 VND
LED downlight âm trần 3W (CD112-3D) Comet chiếc 95.000 VND
LED downlight âm trần 3W (CD112-3W) Comet chiếc 95.000 VND
LED downlight âm trần 5W (CD112-5D) Comet chiếc 180.000 VND
LED downlight âm trần 5W (CD112-5W) Comet chiếc 180.000 VND
LED downlight âm trần 7W (CD112-7D) Comet chiếc 190.000 VND
LED downlight âm trần 7W (CD112-7W) Comet chiếc 190.000 VND
LED downlight âm trần 9W (CD112-9D) Comet chiếc 290.000 VND
LED downlight âm trần 9W (CD112-9W) Comet chiếc 290.000 VND
LED downlight âm trần 12W (CD112-12D) Comet chiếc 300.000 VND
LED downlight âm trần 12W (CD112-12W) Comet chiếc 300.000 VND
LED downlight âm trần 3W (CD412-3D) Comet chiếc 120.000 VND

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299