MENU

Ống Nhựa Dismy

Ba chạc PVC 45° phun Dismy

5.200 
Liên hệ

Ba chạc PVC ren trong đồng Dismy

12.900 
Liên hệ

Đầu Nối ren ngoài PPR Dismy

48.000 
Liên hệ

Đầu Nối ren trong PPR Dismy

38.000 
Liên hệ

Nối Góc 45° PPR Dismy

4.800 
Liên hệ

Nối góc PVC 45° phun Dismy

1.300 
Liên hệ

Nối góc PVC ren trong đồng Dismy

10.700 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Dismy

107.000 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Dismy

18.300 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 80 PN10 Dismy

10.800 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 80 PN16 Dismy

10.000 
Liên hệ

Ống Nhựa PPR PN 20 Dismy

28.900 
Liên hệ
0985.762.299