MENU

Ống Nhựa Europipe

Ba chạc 45° phun Europipe

5.200 
Liên hệ

Ba Chạc 90° ren trong Europipe

Liên hệ
Liên hệ

Ba chạc ren trong đồng

12.900 
Liên hệ

Đầu Nối ren trong PPR Europipe

38.000 
Liên hệ

Nối góc ren ngoài Europipe

1.800 
Liên hệ

Nối góc ren trong đồng Europipe

10.700 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe

14.500 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Europipe

8.500 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Europipe

10.000 
Liên hệ

Ống Nhựa HDPE 80 PN 10 Europipe

10.800 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE 80 PN16 Europipe

10.000 
Liên hệ

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 Europipe

14.800 
Liên hệ
0985.762.299