MENU

Phụ kiện ống nhựa PPR Đệ Nhất

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất

10.450 
Liên hệ

Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất

52.470 
Liên hệ

Ba Chạc 90° ren trong Đệ Nhất

52.470 
Liên hệ

Bích PPR Đệ Nhất

38.280 
Liên hệ

Chếch PPR Đệ Nhất

4.730 
Liên hệ

Cút PPR Đệ Nhất

5.720 
Liên hệ

Cút ren ngoài Đệ Nhất PPR

59.400 
Liên hệ

Cút ren trong PPR Đệ Nhất

42.240 
Liên hệ

Đầu Bịt PPR Đệ Nhất

2.860 
Liên hệ

Đầu Nối CB phun PPR Đệ Nhất

4.730 
Liên hệ

Măng sông PPR Đệ Nhất

3.080 
Liên hệ

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

47.960 
Liên hệ
0985.762.299