MENU

Phụ kiện ống nhựa UPVC Đệ Nhất

Con thỏ Đệ Nhất

58.740 
Liên hệ

Cút PVC 90 độ Đệ Nhất

2.420 
Liên hệ

Mặt bích uPVC Đệ Nhất (FLANGE)

89.980 
Liên hệ

Nắp bịt Đệ Nhất

1.320 
Liên hệ

Tê uPVC Đệ Nhất (TEE)

3.190 
Liên hệ

Y giảm PVC Đệ Nhất

59.730 
Liên hệ

Y45 uPVC Đệ nhất

43.780 
Liên hệ
0985.762.299