MENU

Phụ kiện ống nhựa uPVC SINO

Ba chạc 45° phun Sino

5.200 
Liên hệ

Ba chạc 90° CB phun PPR Sino

10.500 
Liên hệ

Ba chạc ren trong đồng Sino

12.900 
Liên hệ

Nối góc 90° PVC Sino

1.300 
Liên hệ
0985.762.299