PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA uPVC SINO

Mã: N/A
Hãng sản xuất
Bảo hành
Xuất xứ
Tình trạng
Tiêu chuẩn
Tư vấn miễn phí
(02437 918 122)
CUNG CẤP HÀNG MẪU MIỄN PHÍ CHO DỰ ÁN
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY
ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
THỜI GIAN GIAO HÀNG NHANH CHÓNG
Thông số kỹ thuật
Thông tin chi tiết
STT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ 
      (Đồng)
  TÊ THU 91.5o    
1 42 x 34 cái 3,410
2 48 x 34 cái 4,464
3 48 x 42 cái 5,332
4 60 x 34 cái 6,076
5 60 X 42 cái 6,944
6 60 X 48 cái 7,936
7 75 x 34 cái 9,052
8 75 x 42 cái 9,920
9 75 x 48 cái 11,098
10 75 x 60 cái 12,152
11 90 X 34 cái 12,958
12 90 x 42 cái 12,958
13 90 x 48 cái 19,530
14 90 x 60 cái 19,840
15 90 x 75 cái 23,870
16 110 x 48 cái 27,280
17 110 X 60 cái 28,272
18 110 x 75 cái 28,272
19 110 X 90 cái 31,124
20 140 X 90 cái 73,160
21 140 x 110 cái 73,160
22 160 x 110 cái 78,120
23 200 x 110 cái 221,960
24 200 x 160 cái 221,960
       
  TÊ THU 90o    
1 225 x110 cái 685,596
2 225 x 160 cái 784,920
3 250 x 110 cái 648,520
4 250 x 160 cái 728,686
5 250 x 200 cái 812,324
6 280 x 200 cái 2,221,150
7 315 x 110 cái 2,433,624
8 315 x 160 cái 2,512,550
9 315 x 200 cái 2,591,290
10 315 x 225 cái 3,006,752
11 315 x 250 cái 2,920,324
12 355 x 160 cái 4,442,238
13 355 x 200 cái 5,024,976
14 355 x 225 cái 5,114,070
15 355 x 250 cái 5,203,164
16 400 x 200 cái 5,491,092
17 400 x 225 cái 5,679,572
18 400 x 250 cái 5,765,318
19 400 x 315 cái 5,852,552
       
  TÊ  91.5o    
1 D34 cái 2,790
2 D42 cái 3,410
3 D48 cái 4,464
4 D60 cái 7,564
5 D75 cái 12,896
6 D90 cái 22,630
7 D110 cái 37,510
8 D140 cái 73,780
9 D160 cái 93,744
       
  TÊ  91.5o CÓ CỬA KIỂM TRA    
1 D75 cái 16,740
2 D90 cái 16,740
3 D110 cái 42,470
4 D140 cái 107,260
5 D160 cái 117,180
       
  TÊ  90o LOẠI PHỔ THÔNG    
1 D21 cái 1,116
2 D27 cái 1,798
3 D34 cái 2,604
4 D42 cái 3,596
5 D48 cái 5,270
6 D60 cái 8,370
7 D75 cái 14,136
8 D90 cái 20,398
9 D110 cái 32,984
10 D125 cái 54,498
11 D225 cái 941,098
12 D250 cái 1,112,280
13 D280 cái 3,453,710
14 D315 cái 4,057,776
15 D355 cái 6,010,032
16 D400 cái 6,271,176
       
  NỐI THẲNG CÓ CỬA KIỂM TRA    
1 D48 cái 3,596
2 D60 cái 7,316
3 D75 cái 9,300
4 D90 cái 14,012
5 D110 cái 21,452
6 D140 cái 37,510
7 D160 cái 50,344
       
  NỐI THẲNG    
1 D21 cái 744
2 D27 cái 930
3 D34 cái 1,116
4 D42 cái 1,736
5 D48 cái 2,356
6 D60 cái 4,030
7 D75 cái 5,580
8 D90 cái 7,440
9 D110 cái 9,424
10 D125 cái 14,384
11 D140 cái 18,104
12 D160 cái 26,040
13 D200 cái 198,710
14 D225 cái 365,118
15 D250 cái 495,690
16 D280 cái 1,212,038
17 D315 cái 1,328,660
18 D355 cái 2,233,240
19 D400 cái 2,445,280
       
  NỐI THẲNG NONG    
1 D90 cái 12,400
2 D110 cái 21,700
3 D125 cái 27,900
4 D140 cái 31,000
5 D160 cái 42,160
6 D200 cái 40,610
7 D225 cái 84,196
8 D250 cái 91,760
9 D280 cái 161,200
10 D315 cái 260,400
       
  NỐI GÓC 91.5o    
1 D34 cái 1,736
2 D42 cái 2,790
3 D48 cái 4,278
4 D60 cái 8,556
5 D75 cái 11,098
6 D90 cái 15,438
7 D110 cái 24,180
8 D140 cái 44,640
9 D160 cái 56,916
10 D200 cái 142,910
11 D250 cái 334,800
       
  NỐI GÓC 91.5o CÓ CỬA KIỂM TRA    
1 D42 cái 3,596
2 D48 cái 4,216
3 D75 cái 13,516
4 D90 cái 17,732
5 D110 cái 34,100
6 D140 cái 77,500
7 D160 cái 83,700
       
  NỐI GÓC 90o LOẠI PHỔ THÔNG    
1 D21 cái 744
2 D27 cái 1,116
3 D34 cái 1,736
4 D42 cái 2,790
5 D48 cái 4,278
6 D60 cái 6,324
7 D75 cái 11,098
8 D90 cái 15,376
9 D110 cái 23,312
10 D125 cái 31,930
11 D200 cái 532,394
12 D225 cái 761,670
13 D250 cái 794,778
14 D280 cái 2,562,336
15 D315 cái 2,971,164
16 D355 cái 5,326,606
17 D400 cái 5,765,318
       
  NỐI CHẾCH 45o     
1 D21 cái 744
2 D27 cái 992
3 D34 cái 1,364
4 D42 cái 2,170
5 D48 cái 3,286
6 D60 cái 5,332
7 D75 cái 9,176
8 D90 cái 12,710
9 D110 cái 18,352
10 D125 cái 28,210
11 D225 cái 619,070
12 D250 cái 632,710
13 D280 cái 2,047,860
14 D315 cái 2,256,180
15 D355 cái 4,140,670
16 D400 cái 4,750,688
       
  NỐI THU ĐỒNG TÂM    
1 27 x21 cái 744
2 34×21 cái 930
3 34×27 cái 1,240
4 42×21 cái 1,364
5 42×27 cái 1,426
6 42×34 cái 1,550
7 48×21 cái 1,798
8 48×27 cái 1,860
9 48×34 cái 1,984
10 48×42 cái 2,046
11 60×21 cái 2,604
12 60×27 cái 3,100
13 60×34 cái 3,100
14 60×42 cái 3,100
15 60×48 cái 3,286
16 75×34 cái 4,836
17 75×42 cái 4,836
18 75×48 cái 4,836
19 75×60 cái 5,146
20 90×34 cái 6,510
21 90×42 cái 7,006
22 90×48 cái 7,006
23 90×60 cái 7,316
24 90x 75 cái 7,812
25 225×110 cái 332,506
26 225x 160 cái 358,546
27 250×225 cái 488,126
28 280×250 cái 791,120
29 315x 160 cái 856,964
30 315 X 200 cái 887,778
31 315 X 250 cái 915,244
32 315 X 280 cái 1,129,764
33 355×200 cái 1,846,112
34 355×225 cái 2,079,976
35 355×315 cái 2,079,976
36 400×200 cái 2,025,726
37 400×250 cái 2,142,286
38 400×315 cái 2,258,784
39 400×355 cái 2,788,698
       
  Y ĐỀU 45o    
1 Y 34 cái 2,976
2 Y 42 cái 4,030
3 Y 48 cái 7,626
4 Y 60 cái 10,230
5 Y 75 cái 19,716
6 Y 90 cái 23,994
7 Y 110 cái 36,270
8 Y 140 cái 86,800
9 Y 160 cái 133,300
10 Y 200 cái 378,200
11 Y 225 cái 1,014,010
12 Y 250 cái 1,224,190
13 Y 280 cái 1,362,326
14 Y 315 cái 1,500,400
       
  Y THU 45o    
1 48×34 cái 9,176
2 60×34 cái 12,276
3 75×34 cái 23,684
4 75×42 cái 23,684
5 75×48 cái 23,684
6 90×34 cái 28,830
7 90×42 cái 28,830
8 90×48 cái 28,830
9 110×48 cái 38,130
10 110×75 cái 38,130
11 140×110 cái 93,000
12 160×110 cái 133,920
13 160×140 cái 133,920
       
  ĐẦU BỊT    
1 Bịt 34 cái 1,364
2 Bịt 42 cái 1,550
3 Bịt 48 cái 1,860
4 Bịt 60 cái 5,332
5 Bịt 75 cái 5,704
6 Bịt 90 cái 11,160
7 Bịt 110 cái 15,438
8 Bịt 125 cái 25,110
9 Bịt 140 cái 30,876
10 Bịt 160 cái 35,340
11 Bịt 200 cái 168,020
12 Bịt 225 cái 204,786
13 Bịt 250 cái 241,180
14 Bịt 280 cái 604,190
15 Bịt 315 cái 911,338
       
  ZẮC CO    
1 Zắc co 21 cái 4,216
2 Zắc co 27 cái 5,828
3 Zắc co 34 cái 9,300
4 Zắc co 42 cái 13,516
5 Zắc co 48 cái 18,910
6 Zắc co 60 cái 28,210
       
  ĐẦU BỊT REN NGOÀI    
1 1/2″ cái 310
2 3/4″ cái 620
3 1″ cái 992
       
  NỐI THẲNG REN TRONG    
1 21×1/2″ cái 806
2 27×1/2″ cái 930
3 27×3/4″ cái 930
4 34×3/4″ cái 1,550
5 34×1″ cái 1,550
6 42×1-1/4″ cái 4,526
7 48×1-1/2″ cái 6,510
8 60×2″ cái 8,184
       
  NỐI THẲNG REN TRONG ( REN ĐỒNG)    
1 21×1/2″ cái 5,580
2 27×1/2″ cái 8,184
3 27×3/4″ cái 8,184
4 34×3/4″ cái 11,036
5 34×1″ cái 11,036
       
  NỐI THẲNG REN NGOÀI    
1 21×1/2″ cái 744
2 21×1″ cái 930
3 27×1/2″ cái 930
4 27×3/4″ cái 930
5 27×1″ cái 930
6 34×3/4″ cái 1,364
7 34×1″ cái 1,364
8 34×1-1/2″ cái 1,364
9 42×1-1/4″ cái 2,356
10 48×1-1/2″ cái 2,976
11 60×2″ cái 10,106
       
  NỐI GÓC 90o REN TRONG    
1 21×1/2″ cái 1,178
2 27×1/2″ cái 1,550
3 27×3/4″ cái 1,550
4 34×3/4″ cái 3,410
5 34×1″ cái 3,410
       
  NỐI GÓC 90o REN TRONG ( REN ĐỒNG)    
1 21×1/2″ cái 6,138
2 27×1/2″ cái 8,990
3 27×3/4″ cái 9,920
4 34×3/4″ cái 12,710
5 34×1″ cái 14,012
       
  NỐI GÓC 90o REN NGÒAI     
1 21×1/2″ cái 806
2 27×1/2″ cái 868
3 34×1″ cái 868
       
  TÊ 90o REN TRONG ( REN ĐỒNG)    
1 21×1/2″ cái 7,316
2 27×1/2″ cái 10,044
3 27×3/4″ cái 10,044
4 34×3/4″ cái 14,880
5 34×1″ cái 14,880
       
  BỊT THÔNG XẢ TẮC    
1 60 cái 4,650
2 75 cái 7,812
3 90 cái 13,144
4 110 cái 15,686
5 125 cái 23,250
6 140 cái 29,450
7 160 cái 39,618
8 200 cái 272,490
       
  KEO DÁN    
1 250G cái 20,460
2 500G cái 40,238
3 1000G cái 80,476
4 15G cái 1,922
5 30G cái 2,852
6 50G cái 4,464

 

Bình luận
Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA uPVC SINO”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *