MENU

Thiết Bị Phòng Cháy

Bình cứu hỏa bột – BC MFTZ35

Liên hệ
Liên hệ

Bình cứu hỏa bột – MFZ1

Liên hệ
Liên hệ

Bình cứu hỏa khí CO2 – SMAF MT2

Liên hệ
Liên hệ

BÌNH KHÍ THỞ 5L THÉP

Liên hệ
Liên hệ

BÌNH KHÍ THỞ 6L THÉP

Liên hệ
Liên hệ

Đệm hơi cứu nạn trên cao

Liên hệ
Liên hệ

Đèn chống cháy nổ Paragon BCD400

Liên hệ
Liên hệ

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY 500 ĐỘ

Liên hệ
Liên hệ

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY 700 ĐỘ

Liên hệ
Liên hệ

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY NOMEX XANH

Liên hệ
Liên hệ
0985.762.299